HATÁLYOS: 2022. Augusztus 1.

 

A
jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Papp Dávid
magánszemély
 (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által
www.eszakcsillaga.hu
weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat
igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit
tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az
ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.eszakcsillaga.hu weboldalon
keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról
vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

Szolgáltató
Adatai:

 

Név: Papp
Dávid magánszemély
Székhely és levelezési cím: 2700 Cegléd, Kazinczy utca 46.
Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2022.03.23.
Nyilvántartási szám: 
EG20016970

Adószám: 58478008–1-51
Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
Telefonszáma: 06/30-4900818
Email cím: www.eszakcsillaga2020@gmail.com

 

 1. ÁLTALÁNOS
  TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1.
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.eszakcsillaga.hu
weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon
keresztül történik.

Továbbá
jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország
területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A
webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

1.2.
A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel
lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3.
A webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó
számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz
(majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki
jogosult.

1.4.
A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és
következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és
elektronikus levélben van lehetőség.

A
Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba
foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét
követő 5 évig őrzi.

1.5.
A szerződés nyelve magyar.

1.6.
A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei

 1. REGISZTRÁCIÓ

2.1.
A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap
kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll.

Egy
előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail
cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére
szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb,
személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását
megelőzően is sor kerülhet.

Az
Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a
Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és
elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli.

A
Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a
jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden
regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel.

A
korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes
beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása
menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti.

Szolgáltatót
a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért,
hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. MEGRENDELÉS
  MENETE

3.1.
A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára
vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni
azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre
kerülő használati utasítás tartalmazza.

A
Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon
vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb
tulajdonságokkal rendelkezik.

Ha
a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk
készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a
jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük.

Ha
véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást,
azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál,
pótoljuk.

Amennyiben
a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával,
használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több
információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek
adatait, elérhetőségét az 1.7. pontban találja.

3.2.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha
nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A
termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivéve ha ez a végső
fizetési oldalon máshogy nem olvasható.

3.3.
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató
fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg
lép hatályba.

A
módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus
fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett
árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

Az
online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz
igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert,
általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató
nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron
történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási
szándékától.

A
weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a
valóságtól eltérhetnek.

3.5.
A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül nem csak regisztrált
Ügyféltől fogadja el, azonban a megrendeléshez minden, az Ügyfél adataira
vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha az Ügyfél valamely mezőt
hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)

A
Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,
hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az
Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően
megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba
rakom” gomb használatával teheti Kosarába.

A
Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található
kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes
termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Eltávolítás”).

Amennyiben
az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Fizetés” feliratra kattintva a
megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell,
hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően választani tud az átvételi módok
közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat.

Ha
minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a
„Folytatás” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni
a megrendelésének végösszegét.

Ha
választott a fizetési módok közül, akkor a „Fizetés” gombra kattintva egy
összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait,
módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a
szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

A
megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés véglegesítése”
feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a
„Megrendelés véglegesítése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére
fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 1. ADATBEVITELI
  HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1.
Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató
részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli
hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a
„Eltávolítás” feliratra kattintva).

 1. AJÁNLATI
  KÖTÖTTSÉG, RENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

5.1.
Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató
késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán
belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:
-az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl.
számlázási és szállítási információk),

-a
rendelés azonosítóját,

-a
rendelés dátumát,

-a
megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát,

-szállítási
költséget

-és
a fizetendő végösszeget.

Ez
a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a
megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

5.2.
Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48
órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó
külön elfogadó e-mailt.

5.3.
Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre
a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül
jeleznie kell a Szolgáltató felé.

5.4.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a
polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak
irányadóak.

A
szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és
szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács
2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. SZÁLLÍTÁSI
  ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.


 1. ELÁLLÁSI
  JOG

Az
e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel,
kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó
jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a)
  a terméknek,
 2. b)
  több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c)
  több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott
  tételnek vagy darabnak,
 4. d)
  ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell
  szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa
  megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
  napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás
  nélkül elállni.

Fogyasztót
megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót
nem illeti meg az elállási jog – lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel,
valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az
átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; – olyan nem előre
gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
fogyasztó személyére szabtak.

7.1
ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

7.1.1.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus
úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek
igénybevételével a Szolgáltató részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.1.2.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3.
Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a
Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni,
ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14.
naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

7.1.5.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen
keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve az e-mail küldésének
idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

A
Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően
bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.1.6.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem
nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

7.1.7.A
határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

7.1.8.
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót
terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

A
Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről,
azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót
terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás
költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban,
hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia.
Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

7.1.9.
A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót
semmilyen más költség nem terheli.

7.1.10.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó
elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató
visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,
ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató
által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot
választott.

A
Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem
kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.1.11.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.12.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához
szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.1.13.
Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés
megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás
során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

7.1.14.
A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló
szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt
megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

 1. JÓTÁLLÁS

8.1.
Kötelező jótállás

8.1.1.A
Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX.
22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti,
hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető
vissza.

8.1.2.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a
terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a
Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Tartós
fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében
felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási
időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország
területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet
mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem
tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való
átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát


szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató,
vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a
használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)


rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak
figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
okozta.

Jótállás
keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:


elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet,
kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a
Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva
aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény
teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.


ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem
tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez
fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos
leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja
vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba
miatt elállásnak nincs helye.

Ha
az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles
a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.

A
kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által
elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél
érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a
kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A
kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem
számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az
Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetés szerűen használni. A jótállási idő a
terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8.1.3.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót
terhelik..

8.1.4.
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.1.5.
Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól
függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban
meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.1.6.
A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és
termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését..

8.1.7.
Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az
Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban
feltüntettettek alapján.

8.2.
Önkéntes jótállás

8.2.1.
Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a
Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a
kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes
termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi
átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján
közli.

 1. SZAVATOSSÁG

9.1.
Kellékszavatosság

9.1.1.
Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél
az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a
termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

9.1.2.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától
számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.3.
Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha
az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató
számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha
a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.4.
Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az
áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy
arra a Szolgáltató adott okot.

9.1.5.
Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később,
mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

9.1.6.
Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét.

9.1.7.9.1.7.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági
igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél
igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla
másolatának bemutatásával).

Ilyen
esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet
megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő
átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy
a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél
által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.

A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles
bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
megvolt.

9.1.8.
Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba
szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági
igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.2.
Termékszavatosság

9.2.1.
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása
szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2.
Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan érvényesítsen.

Termékszavatossági
igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve
kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval
szemben érvényesítheti.

9.2.3.
Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását
vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

9.2.4.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által
adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5.
Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül
köteles a hibát a gyártóval közölni.

A
hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül
közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó
felelős.

9.2.6.
Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

9.2.7.
A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

9.2.8.
A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a
  terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
  forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
  időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
  ered.

9.2.9.
A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot
bizonyítania.

 1. FELELŐSSÉG

10.1.
A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban
azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért,
teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és
elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő
vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy
bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító
szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított
magatartásért.

Az
Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért,
Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal
a jogsértések felderítése végett.

10.4.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak,
amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi
gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.5.
Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett
tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett
tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes
tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6.
Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal
használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe
véve jár el.

Amennyiben
a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának
joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a
felelősség.

10.7.
Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt
haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű
eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ
haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11,
SZERZŐI JOGOK

11.1.
A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

Szolgáltató
a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon,
valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során
megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más
szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb
anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt
szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2.
A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A
magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő
tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba
hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a
Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot
az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy
védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A
Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges
ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi
alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb
formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI
  LEHETŐSÉGEK

12.1.
Panaszügyintézés

Az
Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói
kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói
ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

 • Cím: 2700
  Cegléd, Kazinczy utca 46.
  • Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: 08 00-16
  00 Telefon: 06/30-4900818
  • E-mail: www.eszakcsillaga2020@gmail.com

Az
Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 12.1.
pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A
hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató
azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege
ezt megengedi.

Ha
az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy
másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az
Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek
legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal
egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan
rendelkezések szerint jár el.

A
telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító
számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

A
Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül
köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a
válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles
álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A
panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató
köteles öt évig megőrizni.

A
Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott
közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejébenfogadja.

12.2.
Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben
a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi
jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Panasztétel
  a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben
Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását
követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 • Békéltető
  testület.

A
termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok
alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél
eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai
kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető
Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön
törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-,
kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz,
vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A
Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • 1016
  Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  • Fax: 06 (1) 488 21 86
  • Telefon: 06 (1) 488 21 31


Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó
követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári
Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

 1. EGYÉB
  RENDELKEZÉSEK

13.1.
A webáruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági
foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy
tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi
szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági
frissítéseit.

A
Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai
és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek
elfogadását.

13.2.
A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban
használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

13.3.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a
felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a
regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat
kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.